GPD’ nin özü, organizasyonun bütün kademelerindeki çalışanlar olarak;

  • Müşteri memnuniyeti çerçevesinde; müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını müşteri odaklılık bakış açısıyla beklentilerin üzerinde karşılamak,
  • Müşteri ve tedarikçilerimizle karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kurarak, bizlerin ve iş ortaklarımızın bilgi ve beceri düzeyini en üst noktaya çıkarmak,
  • Performansımızı sürekli iyileştirerek mevcut pazar koşullarında sağlamış olduğumuz güven ve saygınlığımızı sürekli kılmak,
  • Yasal mevzuat dahilinde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapmak,
  • Proses yaklaşımlarımız ile mevcut sistemin etkinliğini ve verimliliğini arttırarak, yurt içi ve yurt dışı pazar payımızı arttırmak,
  • Uygunsuzlukların giderilmesi ve önlenmesini sağlayarak, doğal kaynakların israfını önleyerek, iş güvenliği tedbirlerini azami derecede uygulayarak, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak,
  • Firmamızı kalite, rekabet gücü ve karlılık konularında lider bir konuma getirmek kalite politikamızdır.