AAK71-A – ANKASTRE ARA KESME VANASI 1/2″ BÜYÜK VOLAN

Seri Adı: ESPİNA Serisi
Kaplama: GOLD (PVD KAPLAMA)

 

Ürün Özellikleri

  • Rozet çapı ø70 mm
  • Volan çapı ø50 mm
  • Seramik salmastra
  • Sıva altı gövde
  • Vana duvar bağlantı ölçüsü 1/2″
  • Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara musluk kullanılabilir.

 

Bayi veya Servis Bul

 

Ürün Detayları

GARANTİ KAPSAMI

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve aşağıda belirtildiği gibidir.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
*Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
• Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamındadır.
Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Garanti Süresi

Musluk ve Manuel Kumandalı (Kartuşlu/Salmastralı) Bataryalar: 12 (On İki) yıl
PROVİDO,TAURO,FUEGO,FREZİA,RİTMO,PEDRA,NOVA,GİLDO,TULİO,KALİPSO,FELİS,ATROS,ESPİNA(AraKesme Vanaları hariç),
İRİS(Ara Kesme Vanaları hariç),SOLUS,FLORUS,PRİMULA,ADRİO,RİOS(Musluklar dahil),NİNO,DOKTOR ve BEDENSEL ENGELLİ SERİLERİNİN KROM KAPLAMALI
BATARYALARI,ANKASTRE BANYO ve DUŞ BATARYALARI SIVA ALTI VE ÜSTÜ GRUPLARI(SAG,SUG ve SUD’lu kodlar),FKM01,FKM03,CMS03,TMS01,TMS70,TMS05,ATB170
WISER-Q Su ve Sabunluk Fotoselli Lavabo Bataryası (FLB09, FLB09-2): 2 (İki) Yıl
Elektronik Kumandalı (Fotoselli)Bataryalar: Gövde ve Krom Kaplama 5(Beş) Yıl; Fonksiyonel Parçalar 2(İki) Yıl
Termostat Kumandalı (Termostatik) Bataryalar: 5 (Beş) yıl
Vanalar: 5 (Beş) yıl
Duş Sistemleri: 5 (Beş) yıl
GPDantik: 2 (İki) yıl
PVD Gold, PVD Rose Gold, Siyah, Granit ve Bakır Oksit Kaplama: 2 (İki) Yıl
Plastik ürünler: 5 (Beş) yıl

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar

Montaj ve kullanım kılavuzuna aykırı kullanımdan doğan sorunlar.
Yanlış tesisat veya yetkili servis haricinde tüketicinin hatalı montajından kaynaklanan bozukluklar.
Basınç kontrolsüz tesisatlarda oluşabilecek sorunlar. (Su basınç regülâtörü veya hidrofor kullanılmayan tesisatlar) *İdeal Tesisat Basınç Aralığı: 3–4 Bar
Filtreli ara musluk ve filtre kullanılmadığı takdirde kum çamur keten v.b. inşaat artıklarının sebep olabileceği arızalar.
Yükleme, taşıma, boşaltma ve montaj esnasında düşme ve çarpma sonucu meydana gelebilecek hasarlar.
Uzun süre inşaat alanlarında kalan ürünlerin yüzeylerinde oluşabilecek bozukluklar.
Hatalı ve sert kullanımlardan kaynaklanan arızalar.
Kireçlenmenin yol açabileceği sorunlar.
Asit veya aşındırıcı madde içeren temizleyicilerin kullanımı sonucu oluşan deformasyonlar.
Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçaların sebep olabileceği arızalar.
Donmadan dolayı çatlayan gövde kartuş v.b. parçalar.
Onaylı garanti belgesinin veya faturasının olmaması.
Ürünlerin amacının dışında kullanılması.

Ürün Detayları

GARANTİ KAPSAMI

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve aşağıda belirtildiği gibidir.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
*Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
• Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamındadır.
Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Garanti Süresi

Musluk ve Manuel Kumandalı (Kartuşlu/Salmastralı) Bataryalar: 12 (On İki) yıl
PROVİDO,TAURO,FUEGO,FREZİA,RİTMO,PEDRA,NOVA,GİLDO,TULİO,KALİPSO,FELİS,ATROS,ESPİNA(AraKesme Vanaları hariç),
İRİS(Ara Kesme Vanaları hariç),SOLUS,FLORUS,PRİMULA,ADRİO,RİOS(Musluklar dahil),NİNO,DOKTOR ve BEDENSEL ENGELLİ SERİLERİNİN KROM KAPLAMALI
BATARYALARI,ANKASTRE BANYO ve DUŞ BATARYALARI SIVA ALTI VE ÜSTÜ GRUPLARI(SAG,SUG ve SUD’lu kodlar),FKM01,FKM03,CMS03,TMS01,TMS70,TMS05,ATB170
WISER-Q Su ve Sabunluk Fotoselli Lavabo Bataryası (FLB09, FLB09-2): 2 (İki) Yıl
Elektronik Kumandalı (Fotoselli)Bataryalar: Gövde ve Krom Kaplama 5(Beş) Yıl; Fonksiyonel Parçalar 2(İki) Yıl
Termostat Kumandalı (Termostatik) Bataryalar: 5 (Beş) yıl
Vanalar: 5 (Beş) yıl
Duş Sistemleri: 5 (Beş) yıl
GPDantik: 2 (İki) yıl
PVD Gold, PVD Rose Gold, Siyah, Granit ve Bakır Oksit Kaplama: 2 (İki) Yıl
Plastik ürünler: 5 (Beş) yıl

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar

Montaj ve kullanım kılavuzuna aykırı kullanımdan doğan sorunlar.
Yanlış tesisat veya yetkili servis haricinde tüketicinin hatalı montajından kaynaklanan bozukluklar.
Basınç kontrolsüz tesisatlarda oluşabilecek sorunlar. (Su basınç regülâtörü veya hidrofor kullanılmayan tesisatlar) *İdeal Tesisat Basınç Aralığı: 3–4 Bar
Filtreli ara musluk ve filtre kullanılmadığı takdirde kum çamur keten v.b. inşaat artıklarının sebep olabileceği arızalar.
Yükleme, taşıma, boşaltma ve montaj esnasında düşme ve çarpma sonucu meydana gelebilecek hasarlar.
Uzun süre inşaat alanlarında kalan ürünlerin yüzeylerinde oluşabilecek bozukluklar.
Hatalı ve sert kullanımlardan kaynaklanan arızalar.
Kireçlenmenin yol açabileceği sorunlar.
Asit veya aşındırıcı madde içeren temizleyicilerin kullanımı sonucu oluşan deformasyonlar.
Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçaların sebep olabileceği arızalar.
Donmadan dolayı çatlayan gövde kartuş v.b. parçalar.
Onaylı garanti belgesinin veya faturasının olmaması.
Ürünlerin amacının dışında kullanılması.